neděle 21. dubna 2019

Zemi, vodě, vzduchu, rostlinám, zvěři a lidem


Vitajte ve druhéj neuspěchanéj sběrnéj publikaci z kuchyně Jest, jak sa patří,
věnovanéj matičce Zemi k jejímu Dni - 22.4.
Vinšuju, nech ju slavíme a myslíme na ňu každým dněm.
Děkujeme.


sobota 20. dubna 2019

Disky nebo berličky?

Otrávíme hraboše plošným polním jedem,
nezostane v naší zemi žádný, ani jeden!
Vysypeme to na pole, sereme na nory,
sovy, bažanti, káňata, osídlete hory.

Psi, kočky, zajíci, čápi, držte odstup z polí,
kořist sice láká ale potom k smrti bolí.
Zemědělství dospělo do žalostného stavu,
co jiného zbývá nám než povolit otravu.

Hluboká orba už není v módě, dnes sú disky,
nekonečné lány, jež pohltily remízky.
Kalamitě hlodavčí sme cestu posvětili,
teď hledáme způsob, jak bysme jich vyhubili.

Krvácivá horečka, klíšťové infekce,
pochopitelné, že nikdo nakazit sa nechce.
Chce to zvážit kdy a kde oset které plodiny,
místo monokultur vrátit pestrost do krajiny.

Kde má hraboš potravu, ať berličku má dravec,
netřeba ať je vymýcen zcela tento savec.
V přírodě má  význam, hnojí, prokypřuje zemi
a chodby a nory tvoří drobné vodojemy.

Tam kde vládne příroda, sídlí aj harmonie,
kde hospodaří lidstvo tam jeho dílo hnije.
Hraboš žere úrodu, ze které máme zisky.
"Toš rozhazujte granule a držte krok a pysky...?"

Díky za čtení, JJSP ;)

středa 19. prosince 2018

Plnohodnotno-stravní výšlap pod stromeček

Znáte nekoho, kdo by chtěl pochopit své trávení, rozhýbat kosti
a nadýchat sa čerstvého vzduchu do sytosti?
Darujte mu túto umožněnku
a sejdeme sa venku.

Krom toho, že sa projdem kolem lesa nebo pola lánu,
obdrží umožněný aj zápisek v podobě stravního plánu.
Toď je na mňa kontakt (klik) a co že taký špacír stojí?
Třeba aj iné umožněnky, za neco místního, co sa pojí.


čtvrtek 6. prosince 2018

Vítání Vody

Na obrázku může být: strom, obloha, venku, příroda a voda
Vitáme Ťa Vodo zpátky v krajině,
byť Tvému úbytku sme my na vině.
Monokulturama oséváme širé lány a lesy
a pak sa za sucha divíme: "Kde si?"
Ty si zas říkáš, kam to zmizely lesy smíšené,
mokřady, nivy řek a remízama políčka dělené.

Kde nejsi Ty, tam ani nic živé není
a to jest hodno náležitě k zamyšlení,
že je-li vůle a píle v krajině šetrně hospodařit,
bude sa vodě, rostlinám, zvěři aj člověku dobře dařit.

úterý 30. října 2018

Setkání s medvědem, přežije to?

"Běda Tobě, Jurko, běda,
vystřelíš-li z "jednadvacítky" na medvěda."
Hlásali před týdňem ludé neenom ze Zlínského kraja,
přirozeného a vzácného hosta sa zastávaja.

Mezi veřejnýma činitelama byli kompromisně aj tací,
co by použili patróny, pro přemístění, uspávací.
Naštěstí díky hlasu lidu a úředním procedůrám,
nezabrání kulka medvědovým podzimním tůrám.

V diskuzách to stále vře, ludé si nadávajú do kreténú,
jak by ale mluvili, kdyby střetli medvěda v terénu?
V takovém případě je nutné chladnú hlavu zachovati,
nenadávat, neřvat a za mluveného slova zvolna odkráčati.

Nejpravděpodobněj sa Vás zalekne a uteče sám,
co když však naopak zamíří k Vám?
Úprk či šplh na strom by nebylo řešení taktické,
neb súpeřit v tomto s medvědem by bylo nadlidské.

Pozvolna proto podřepnút a za krkem ruky spójit,
kdo nestihl, už ať ani nezkúšá sa z ploskaně napójit.
V takéjto poloze když medvěď spatří ludí,
neucítí-li svačinu, k odchodu ho to znudí.

Tak aspoň pravijá obecné příručky a rady,
snad v nich při cestě lesem neshledáte vady.
A co když u lesa chováte ovce nebo včely?
Asi před ním nepodřepnů, proto zabezpečit by sa měly.

Ke stádu ovčáka, případně na noc zavírat do chléva,
ostatní hospodářskú zvěř a včelíny je řádně ohradit potřeba.
Mědvěd je tvor horský a lesní,
stačí ho zbytečně nelákat a sám pochopí, kam nesmí.

Leč kdo sa jeho svobody zastává, bere odpovědnost za sebe aj druhé,
že na ludí medvěd nevztáhne jeho tlapy hrubé.Lepší dbat zmíněných opatření, než rozdávat k odchytu příkazy?
Totiž medvědi sežerú aj mršiny, čímž zbavujú lesy nákazy.

Vyhýbat sa súžití s šelmama by bylo velkú chybú,
neb přestože sú to predátoři, udržujú krajinu živú.
Bránijá přemnožení kopytníků a lovijá nemocné kusy,
zdravé nutijá ke střehu a pohybu, čímž stíhajú sa obnovovat lesy.

V rámci bezpečí je pro mnohé likvidaca medvěda zásadní,
zakázali by však aj třeba alkohol či prostředky dopravní?
A co tak ze strachu o zdraví zrušit aj třeba průmyslovú výrobu?
A všecky ostatní lidské výdobytky, co nás přivedú do hrobu?

Ukažme medvědovi, kdo že je v lidských sídloch pán,
však do našich hor nechť on je přivítán.
Za možnost učení z přírody by měli byt ludé vděční,
v ní vysvětlení tkví, jak nebyt sami sobě nebezpeční.

Díky za čtení ;) JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

(o týdeň dříve:)
V každéj dětskéj knize o obyvateloch lesa je medvěd nakreslený,
je teda správné, že když k nám vzácně zavítá, má byt zastřelený?
Zjevně už z jihu kraja zpět na sever a do hor směřujú jeho tlapy,
trnek už sa nažral, žel úly shazuje a ovce trhajú jeho drápy.
Snad ovčáčtí psi by ho hnali, leč kde jich néni, tam ludé zděšení.
Pomožem mu zpět do hlubin přírody, či je odstřel jediné řešení?

JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

úterý 25. září 2018

Cti zákon přírody

Počasí v přírodě spravedlivě hospodaří.
Na něho sa nevymlúvaj, že sa Ti nedobře daří.
Ať už to na poli či ve svém těle necítíš-li zdraví,
nekonáš podle zásad, jež přírodní zákon praví.

V krajině měls člověče krátkozraké plány,
když znetvořis políčka na nekonečné lány.
Řeky svedls v koryta a na nich stavil přehrady,
což však na tom platného, když jest země bez vláhy.


Z pastvy zahnals do hal tur,
do klecí ze dvora kur.
Obilé vymlels do bílé múku,
že deléj vydrží, mnul sis ruky.

Potraviny připravené uměle,
konzumuješ bez zábrany a směle.
Na poli chemija, kráva preventivně krmena lékem,
děcka to pojijá a vypijú s nadojeným mlékem.

Však takový zpatvařený způsob hospodaření a obživy
sa prastarým principom přírodním protiví.
Příroda je živa na základě symbiózy dílčích celků,
vymaníš-li a zneužiješ byť jediný, činíš chybu velkú.

Navrať lesy smíšené a do podhůří pastviny,
mezi pole remízy a vhodně střídaj plodiny.
Nechť půda sama sa obnoví a voda v ní zadrží
a úrodná spraš nemizí při každém větru a průtrži.

Pak potrava celistvá, tradičním postupem připravená,
tělo a ducha vyživí a pro zdraví je cenná.
A stejně jak vyvážená krajina budeš umět odolávat
horku, chladu, suchu, dešti, aniž na nich vinu dávat.

Cti zákon přírody, ze zákonů nanejvíc starý.
Zachováš tak sebe sám a potomkom Boží dary.

pondělí 24. září 2018

Dajme zvěři pokoj

Na obrázku může být: venkuKaždá volně pohybující sa osoba by vědět měla,
že nesmí ničím krmit zvěř bez svolení či přes zákaz chovatela,
Možná už ste o tom četli nebo z doslechu čuli,
kterak sa koně v ohradě z darovaných jablek zduli.

Nevhodné krmení može způsobit střevní koliku,
ohrožení života a zdlúhavú bolest velikú.
Platí to aj pro svačiny, sladkosti a iné kraviny a blbosti,
aj pro Vás, co necháváte psíkom u popelnic zbytky nebo kosti.

Sotva kdo z nás ví, čím vhodným krmit sebe samé,
zvěři nejvíc prospějeme, dyž jí pokoj dáme.
Komu to přec nedá, nech dá ptáčkom do misky vodu
a včelám trochu medu též nemosí byt na škodu.

čtvrtek 20. září 2018

Akční leták - 1.10. Uherský Brod

Srdečně Vás zvu na slezinu o stravování 1.10. v Uh. Brodě.
Povidat si možem o plnohodnotnéj stravě, šetrném zemědělství či třeba o vodě...
JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠