úterý 30. října 2018

Setkání s medvědem, přežije to?

"Běda Tobě, Jurko, běda,
vystřelíš-li z "jednadvacítky" na medvěda."
Hlásali před týdňem ludé neenom ze Zlínského kraja,
přirozeného a vzácného hosta sa zastávaja.

Mezi veřejnýma činitelama byli kompromisně aj tací,
co by použili patróny, pro přemístění, uspávací.
Naštěstí díky hlasu lidu a úředním procedůrám,
nezabrání kulka medvědovým podzimním tůrám.

V diskuzách to stále vře, ludé si nadávajú do kreténú,
jak by ale mluvili, kdyby střetli medvěda v terénu?
V takovém případě je nutné chladnú hlavu zachovati,
nenadávat, neřvat a za mluveného slova zvolna odkráčati.

Nejpravděpodobněj sa Vás zalekne a uteče sám,
co když však naopak zamíří k Vám?
Úprk či šplh na strom by nebylo řešení taktické,
neb súpeřit v tomto s medvědem by bylo nadlidské.

Pozvolna proto podřepnút a za krkem ruky spójit,
kdo nestihl, už ať ani nezkúšá sa z ploskaně napójit.
V takéjto poloze když medvěď spatří ludí,
neucítí-li svačinu, k odchodu ho to znudí.

Tak aspoň pravijá obecné příručky a rady,
snad v nich při cestě lesem neshledáte vady.
A co když u lesa chováte ovce nebo včely?
Asi před ním nepodřepnů, proto zabezpečit by sa měly.

Ke stádu ovčáka, případně na noc zavírat do chléva,
ostatní hospodářskú zvěř a včelíny je řádně ohradit potřeba.
Mědvěd je tvor horský a lesní,
stačí ho zbytečně nelákat a sám pochopí, kam nesmí.

Leč kdo sa jeho svobody zastává, bere odpovědnost za sebe aj druhé,
že na ludí medvěd nevztáhne jeho tlapy hrubé.Lepší dbat zmíněných opatření, než rozdávat k odchytu příkazy?
Totiž medvědi sežerú aj mršiny, čímž zbavujú lesy nákazy.

Vyhýbat sa súžití s šelmama by bylo velkú chybú,
neb přestože sú to predátoři, udržujú krajinu živú.
Bránijá přemnožení kopytníků a lovijá nemocné kusy,
zdravé nutijá ke střehu a pohybu, čímž stíhajú sa obnovovat lesy.

V rámci bezpečí je pro mnohé likvidaca medvěda zásadní,
zakázali by však aj třeba alkohol či prostředky dopravní?
A co tak ze strachu o zdraví zrušit aj třeba průmyslovú výrobu?
A všecky ostatní lidské výdobytky, co nás přivedú do hrobu?

Ukažme medvědovi, kdo že je v lidských sídloch pán,
však do našich hor nechť on je přivítán.
Za možnost učení z přírody by měli byt ludé vděční,
v ní vysvětlení tkví, jak nebyt sami sobě nebezpeční.

Díky za čtení ;) JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

(o týdeň dříve:)
V každéj dětskéj knize o obyvateloch lesa je medvěd nakreslený,
je teda správné, že když k nám vzácně zavítá, má byt zastřelený?
Zjevně už z jihu kraja zpět na sever a do hor směřujú jeho tlapy,
trnek už sa nažral, žel úly shazuje a ovce trhajú jeho drápy.
Snad ovčáčtí psi by ho hnali, leč kde jich néni, tam ludé zděšení.
Pomožem mu zpět do hlubin přírody, či je odstřel jediné řešení?

JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠