neděle 21. dubna 2019

Zemi, vodě, vzduchu, rostlinám, zvěři a lidem


Vitajte ve druhéj neuspěchanéj sběrnéj publikaci z kuchyně Jest, jak sa patří,
věnovanéj matičce Zemi k jejímu Dni - 22.4.
Vinšuju, nech ju slavíme a myslíme na ňu každým dněm.
Děkujeme.


středa 19. prosince 2018

Plnohodnotno-stravní výšlap pod stromeček

Znáte nekoho, kdo by chtěl pochopit své trávení, rozhýbat kosti
a nadýchat sa čerstvého vzduchu do sytosti?
Darujte mu túto umožněnku
a sejdeme sa venku.

Krom toho, že sa projdem kolem lesa nebo pola lánu,
obdrží umožněný aj zápisek v podobě stravního plánu.
Toď je na mňa kontakt (klik) a co že taký špacír stojí?
Třeba aj iné umožněnky, za neco místního, co sa pojí.


čtvrtek 6. prosince 2018

Vítání Vody

Na obrázku může být: strom, obloha, venku, příroda a voda
Vitáme Ťa Vodo zpátky v krajině,
byť Tvému úbytku sme my na vině.
Monokulturama oséváme širé lány a lesy
a pak sa za sucha divíme: "Kde si?"
Ty si zas říkáš, kam to zmizely lesy smíšené,
mokřady, nivy řek a remízama políčka dělené.

Kde nejsi Ty, tam ani nic živé není
a to jest hodno náležitě k zamyšlení,
že je-li vůle a píle v krajině šetrně hospodařit,
bude sa vodě, rostlinám, zvěři aj člověku dobře dařit.

úterý 30. října 2018

Setkání s medvědem, přežije to?

"Běda Tobě, Jurko, běda,
vystřelíš-li z "jednadvacítky" na medvěda."
Hlásali před týdňem ludé neenom ze Zlínského kraja,
přirozeného a vzácného hosta sa zastávaja.

Mezi veřejnýma činitelama byli kompromisně aj tací,
co by použili patróny, pro přemístění, uspávací.
Naštěstí díky hlasu lidu a úředním procedůrám,
nezabrání kulka medvědovým podzimním tůrám.

V diskuzách to stále vře, ludé si nadávajú do kreténú,
jak by ale mluvili, kdyby střetli medvěda v terénu?
V takovém případě je nutné chladnú hlavu zachovati,
nenadávat, neřvat a za mluveného slova zvolna odkráčati.

Nejpravděpodobněj sa Vás zalekne a uteče sám,
co když však naopak zamíří k Vám?
Úprk či šplh na strom by nebylo řešení taktické,
neb súpeřit v tomto s medvědem by bylo nadlidské.

Pozvolna proto podřepnút a za krkem ruky spójit,
kdo nestihl, už ať ani nezkúšá sa z ploskaně napójit.
V takéjto poloze když medvěď spatří ludí,
neucítí-li svačinu, k odchodu ho to znudí.

Tak aspoň pravijá obecné příručky a rady,
snad v nich při cestě lesem neshledáte vady.
A co když u lesa chováte ovce nebo včely?
Asi před ním nepodřepnů, proto zabezpečit by sa měly.

Ke stádu ovčáka, případně na noc zavírat do chléva,
ostatní hospodářskú zvěř a včelíny je řádně ohradit potřeba.
Mědvěd je tvor horský a lesní,
stačí ho zbytečně nelákat a sám pochopí, kam nesmí.

Leč kdo sa jeho svobody zastává, bere odpovědnost za sebe aj druhé,
že na ludí medvěd nevztáhne jeho tlapy hrubé.Lepší dbat zmíněných opatření, než rozdávat k odchytu příkazy?
Totiž medvědi sežerú aj mršiny, čímž zbavujú lesy nákazy.

Vyhýbat sa súžití s šelmama by bylo velkú chybú,
neb přestože sú to predátoři, udržujú krajinu živú.
Bránijá přemnožení kopytníků a lovijá nemocné kusy,
zdravé nutijá ke střehu a pohybu, čímž stíhajú sa obnovovat lesy.

V rámci bezpečí je pro mnohé likvidaca medvěda zásadní,
zakázali by však aj třeba alkohol či prostředky dopravní?
A co tak ze strachu o zdraví zrušit aj třeba průmyslovú výrobu?
A všecky ostatní lidské výdobytky, co nás přivedú do hrobu?

Ukažme medvědovi, kdo že je v lidských sídloch pán,
však do našich hor nechť on je přivítán.
Za možnost učení z přírody by měli byt ludé vděční,
v ní vysvětlení tkví, jak nebyt sami sobě nebezpeční.

Díky za čtení ;) JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

(o týdeň dříve:)
V každéj dětskéj knize o obyvateloch lesa je medvěd nakreslený,
je teda správné, že když k nám vzácně zavítá, má byt zastřelený?
Zjevně už z jihu kraja zpět na sever a do hor směřujú jeho tlapy,
trnek už sa nažral, žel úly shazuje a ovce trhajú jeho drápy.
Snad ovčáčtí psi by ho hnali, leč kde jich néni, tam ludé zděšení.
Pomožem mu zpět do hlubin přírody, či je odstřel jediné řešení?

JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

úterý 25. září 2018

Cti zákon přírody

Počasí v přírodě spravedlivě hospodaří.
Na něho sa nevymlúvaj, že sa Ti nedobře daří.
Ať už to na poli či ve svém těle necítíš-li zdraví,
nekonáš podle zásad, jež přírodní zákon praví.

V krajině měls člověče krátkozraké plány,
když znetvořis políčka na nekonečné lány.
Řeky svedls v koryta a na nich stavil přehrady,
což však na tom platného, když jest země bez vláhy.


Z pastvy zahnals do hal tur,
do klecí ze dvora kur.
Obilé vymlels do bílé múku,
že deléj vydrží, mnul sis ruky.

Potraviny připravené uměle,
konzumuješ bez zábrany a směle.
Na poli chemija, kráva preventivně krmena lékem,
děcka to pojijá a vypijú s nadojeným mlékem.

Však takový zpatvařený způsob hospodaření a obživy
sa prastarým principom přírodním protiví.
Příroda je živa na základě symbiózy dílčích celků,
vymaníš-li a zneužiješ byť jediný, činíš chybu velkú.

Navrať lesy smíšené a do podhůří pastviny,
mezi pole remízy a vhodně střídaj plodiny.
Nechť půda sama sa obnoví a voda v ní zadrží
a úrodná spraš nemizí při každém větru a průtrži.

Pak potrava celistvá, tradičním postupem připravená,
tělo a ducha vyživí a pro zdraví je cenná.
A stejně jak vyvážená krajina budeš umět odolávat
horku, chladu, suchu, dešti, aniž na nich vinu dávat.

Cti zákon přírody, ze zákonů nanejvíc starý.
Zachováš tak sebe sám a potomkom Boží dary.

pondělí 24. září 2018

Dajme zvěři pokoj

Na obrázku může být: venkuKaždá volně pohybující sa osoba by vědět měla,
že nesmí ničím krmit zvěř bez svolení či přes zákaz chovatela,
Možná už ste o tom četli nebo z doslechu čuli,
kterak sa koně v ohradě z darovaných jablek zduli.

Nevhodné krmení može způsobit střevní koliku,
ohrožení života a zdlúhavú bolest velikú.
Platí to aj pro svačiny, sladkosti a iné kraviny a blbosti,
aj pro Vás, co necháváte psíkom u popelnic zbytky nebo kosti.

Sotva kdo z nás ví, čím vhodným krmit sebe samé,
zvěři nejvíc prospějeme, dyž jí pokoj dáme.
Komu to přec nedá, nech dá ptáčkom do misky vodu
a včelám trochu medu též nemosí byt na škodu.

čtvrtek 20. září 2018

Akční leták - 1.10. Uherský Brod

Srdečně Vás zvu na slezinu o stravování 1.10. v Uh. Brodě.
Povidat si možem o plnohodnotnéj stravě, šetrném zemědělství či třeba o vodě...
JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

neděle 2. září 2018

Sytě aj bez obchodní sítě?

Foto Ondřej Vaculík
Než sa vydáme do obchodu,
zvážíme, zda doma z kohútku nemáme srovnatelnú vodu,
a že jistě doma najdeme aj nejakú nádobu či flašku,
no a že na zbytek nákupu sme si nezapomněli vzít tašku.

Však je nám opravdu nějaký nákup třeba?
Néni ve špajzce celozrnnéj múky na kváskový chleba?
Néni možné za něco směnit zeleninu aj u súseda?
Šak aj doma si neco vypěstovat néni žádná věda.

Maso, mléko či vajca sa na farmě nedaleké pořídijú
a luštěniny jistě zbyly od minula, toš sa na noc namočijú.
Na zahradě dozravajú, trnky, jabka, ostružiny.
Toš nač kupovat nezrálé ovoce z Afriky či Číny?

A když už je do obchodu nutno jíti z vážného důvodu,
hleďme, kterak zboží baleno a jakého je původu.
Neb dovoz, ať už ze světa či z iných částí Evropy,
pohlcuje, stejně jak výroba plastů, denně galony ropy.

Přeprava ničí přírodu a blíží hospodářskéj zvěři,
žel člověk chamtivý stále v ekonomický růst světa věří.
Aspoň že denně plamínek naděje na naší planetě plane,
že možnost šetrné volby k nasycení v našich rukách máme.