čtvrtek 6. prosince 2018

Vítání Vody

Na obrázku může být: strom, obloha, venku, příroda a voda
Vitáme Ťa Vodo zpátky v krajině,
byť Tvému úbytku sme my na vině.
Monokulturama oséváme širé lány a lesy
a pak sa za sucha divíme: "Kde si?"
Ty si zas říkáš, kam to zmizely lesy smíšené,
mokřady, nivy řek a remízama políčka dělené.

Kde nejsi Ty, tam ani nic živé není
a to jest hodno náležitě k zamyšlení,
že je-li vůle a píle v krajině šetrně hospodařit,
bude sa vodě, rostlinám, zvěři aj člověku dobře dařit.

úterý 30. října 2018

Setkání s medvědem, přežije to?

"Běda Tobě, Jurko, běda,
vystřelíš-li z "jednadvacítky" na medvěda."
Hlásali před týdňem ludé neenom ze Zlínského kraja,
přirozeného a vzácného hosta sa zastávaja.

Mezi veřejnýma činitelama byli kompromisně aj tací,
co by použili patróny, pro přemístění, uspávací.
Naštěstí díky hlasu lidu a úředním procedůrám,
nezabrání kulka medvědovým podzimním tůrám.

V diskuzách to stále vře, ludé si nadávajú do kreténú,
jak by ale mluvili, kdyby střetli medvěda v terénu?
V takovém případě je nutné chladnú hlavu zachovati,
nenadávat, neřvat a za mluveného slova zvolna odkráčati.

Nejpravděpodobněj sa Vás zalekne a uteče sám,
co když však naopak zamíří k Vám?
Úprk či šplh na strom by nebylo řešení taktické,
neb súpeřit v tomto s medvědem by bylo nadlidské.

Pozvolna proto podřepnút a za krkem ruky spójit,
kdo nestihl, už ať ani nezkúšá sa z ploskaně napójit.
V takéjto poloze když medvěď spatří ludí,
neucítí-li svačinu, k odchodu ho to znudí.

Tak aspoň pravijá obecné příručky a rady,
snad v nich při cestě lesem neshledáte vady.
A co když u lesa chováte ovce nebo včely?
Asi před ním nepodřepnů, proto zabezpečit by sa měly.

Ke stádu ovčáka, případně na noc zavírat do chléva,
ostatní hospodářskú zvěř a včelíny je řádně ohradit potřeba.
Mědvěd je tvor horský a lesní,
stačí ho zbytečně nelákat a sám pochopí, kam nesmí.

Leč kdo sa jeho svobody zastává, bere odpovědnost za sebe aj druhé,
že na ludí medvěd nevztáhne jeho tlapy hrubé.Lepší dbat zmíněných opatření, než rozdávat k odchytu příkazy?
Totiž medvědi sežerú aj mršiny, čímž zbavujú lesy nákazy.

Vyhýbat sa súžití s šelmama by bylo velkú chybú,
neb přestože sú to predátoři, udržujú krajinu živú.
Bránijá přemnožení kopytníků a lovijá nemocné kusy,
zdravé nutijá ke střehu a pohybu, čímž stíhajú sa obnovovat lesy.

V rámci bezpečí je pro mnohé likvidaca medvěda zásadní,
zakázali by však aj třeba alkohol či prostředky dopravní?
A co tak ze strachu o zdraví zrušit aj třeba průmyslovú výrobu?
A všecky ostatní lidské výdobytky, co nás přivedú do hrobu?

Ukažme medvědovi, kdo že je v lidských sídloch pán,
však do našich hor nechť on je přivítán.
Za možnost učení z přírody by měli byt ludé vděční,
v ní vysvětlení tkví, jak nebyt sami sobě nebezpeční.

Díky za čtení ;) JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

(o týdeň dříve:)
V každéj dětskéj knize o obyvateloch lesa je medvěd nakreslený,
je teda správné, že když k nám vzácně zavítá, má byt zastřelený?
Zjevně už z jihu kraja zpět na sever a do hor směřujú jeho tlapy,
trnek už sa nažral, žel úly shazuje a ovce trhajú jeho drápy.
Snad ovčáčtí psi by ho hnali, leč kde jich néni, tam ludé zděšení.
Pomožem mu zpět do hlubin přírody, či je odstřel jediné řešení?

JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

úterý 25. září 2018

Cti zákon přírody

Počasí v přírodě spravedlivě hospodaří.
Na něho sa nevymlúvaj, že sa Ti nedobře daří.
Ať už to na poli či ve svém těle necítíš-li zdraví,
nekonáš podle zásad, jež přírodní zákon praví.

V krajině měls člověče krátkozraké plány,
když znetvořis políčka na nekonečné lány.
Řeky svedls v koryta a na nich stavil přehrady,
což však na tom platného, když jest země bez vláhy.


Z pastvy zahnals do hal tur,
do klecí ze dvora kur.
Obilé vymlels do bílé múku,
že deléj vydrží, mnul sis ruky.

Potraviny připravené uměle,
konzumuješ bez zábrany a směle.
Na poli chemija, kráva preventivně krmena lékem,
děcka to pojijá a vypijú s nadojeným mlékem.

Však takový zpatvařený způsob hospodaření a obživy
sa prastarým principom přírodním protiví.
Příroda je živa na základě symbiózy dílčích celků,
vymaníš-li a zneužiješ byť jediný, činíš chybu velkú.

Navrať lesy smíšené a do podhůří pastviny,
mezi pole remízy a vhodně střídaj plodiny.
Nechť půda sama sa obnoví a voda v ní zadrží
a úrodná spraš nemizí při každém větru a průtrži.

Pak potrava celistvá, tradičním postupem připravená,
tělo a ducha vyživí a pro zdraví je cenná.
A stejně jak vyvážená krajina budeš umět odolávat
horku, chladu, suchu, dešti, aniž na nich vinu dávat.

Cti zákon přírody, ze zákonů nanejvíc starý.
Zachováš tak sebe sám a potomkom Boží dary.

pondělí 24. září 2018

Dajme zvěři pokoj

Na obrázku může být: venkuKaždá volně pohybující sa osoba by vědět měla,
že nesmí ničím krmit zvěř bez svolení či přes zákaz chovatela,
Možná už ste o tom četli nebo z doslechu čuli,
kterak sa koně v ohradě z darovaných jablek zduli.

Nevhodné krmení može způsobit střevní koliku,
ohrožení života a zdlúhavú bolest velikú.
Platí to aj pro svačiny, sladkosti a iné kraviny a blbosti,
aj pro Vás, co necháváte psíkom u popelnic zbytky nebo kosti.

Sotva kdo z nás ví, čím vhodným krmit sebe samé,
zvěři nejvíc prospějeme, dyž jí pokoj dáme.
Komu to přec nedá, nech dá ptáčkom do misky vodu
a včelám trochu medu též nemosí byt na škodu.

čtvrtek 20. září 2018

Akční leták - 1.10. Uherský Brod

Srdečně Vás zvu na slezinu o stravování 1.10. v Uh. Brodě.
Povidat si možem o plnohodnotnéj stravě, šetrném zemědělství či třeba o vodě...
JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

neděle 2. září 2018

Sytě aj bez obchodní sítě?

Foto Ondřej Vaculík
Než sa vydáme do obchodu,
zvážíme, zda doma z kohútku nemáme srovnatelnú vodu,
a že jistě doma najdeme aj nejakú nádobu či flašku,
no a že na zbytek nákupu sme si nezapomněli vzít tašku.

Však je nám opravdu nějaký nákup třeba?
Néni ve špajzce celozrnnéj múky na kváskový chleba?
Néni možné za něco směnit zeleninu aj u súseda?
Šak aj doma si neco vypěstovat néni žádná věda.

Maso, mléko či vajca sa na farmě nedaleké pořídijú
a luštěniny jistě zbyly od minula, toš sa na noc namočijú.
Na zahradě dozravajú, trnky, jabka, ostružiny.
Toš nač kupovat nezrálé ovoce z Afriky či Číny?

A když už je do obchodu nutno jíti z vážného důvodu,
hleďme, kterak zboží baleno a jakého je původu.
Neb dovoz, ať už ze světa či z iných částí Evropy,
pohlcuje, stejně jak výroba plastů, denně galony ropy.

Přeprava ničí přírodu a blíží hospodářskéj zvěři,
žel člověk chamtivý stále v ekonomický růst světa věří.
Aspoň že denně plamínek naděje na naší planetě plane,
že možnost šetrné volby k nasycení v našich rukách máme.

středa 29. srpna 2018

Trnky, švestky, slivoně

Nachystajte štamprle a na povidla hrnky,
neb venku od žní dozrávajú švestky, čili trnky.
Každý ví, že sliovicú ide červa vypáliti,
avšak trnka má pro zdraví více širé využití.

Blahodárně púsobijá na ledviny a játra,
aj na orgán srdca, jehož krevní oběh chátrá.
Umijá sehrát podstatnú rolu,
při trávení, a to neenom cholesterolu.

Aj do střev, když sa trnky z vrchu nacpú,
dokážú uvolnit aj zatvrdlú zácpu.
Obsahujú totiž vlákninu a pektiny,
čímž krom stolice splavijá aj toxiny.

Pozor ale na trnkové pojídání smělé,
když rovnováha vápníku není nastolena v těle.
Kyselina šťavelová totiž není kámoška vápníku a kostí
a tu například špenát a právě aj trnka hostí.

Dále pomáhajú mírnit revma a též dnu,
tehdy však ať dotyční se štamprlama moc neblbnú.
Ke sliovici dává čínská meducína jediné povolení,
když na podzim, v období plic, vnikne do nich nachlazení.

Pit sa dá aj odvar z listí,
kerý působí na ono revma, na metabolické poruchy a aj cévy čistí.
Z trnek děláme povidla, kompoty či jich sušíme,
a zavládne-li šárka, pak už leda na dřevě z trnky udíme.

Díky za čtení ;) JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

úterý 7. srpna 2018

Sútěž o recept na šúlance

Málokdy dojde nekdo se sútěžú,
kerá má neomezený počet vítězů.
Pravidla téjto v jednoduchosti spočívajú
a odmění všeckých, co sladké rádi majú.

Takže za prvé, uvařte zemáky a nechajte jich zchladit,
olúpajte, přisypte špaldovéj múky hladkéj a počněte gňábit.
Až bude těsto foremné jak plastelína,
ušúlajte válečky ve tvaru továrního komína.

Pak nařežte jich na kúsečky a hažte do vody omaštěnéj a vrúcí.
Vytahujte v momentě, kdy vyplavú na hladinu jak v pivě brúci.
Nakonec jich smažte a přitom nerafinovaný cukr přisypajte
a eště do horkého borůvky lebo pomletý mak s povidlama dajte.

A konečně sa pomálu blížíme do cílových rovin,
včíl vše dajte do kastrólka a zabalte do pár vrstev novin.
Vítěz bude každý, kdo mně jeho sútěžní výtvor doručí
a za odměnu obdrží recept, kerý ho šúlance vařit naučí.

 

neděle 29. července 2018

Divizna divy zná

Koho to nezajímá lebo sa v bylinkách nevyzná,
toš asi netuší, že venku od května rozkvétá divizna.
Ten zřejmě ani nesbírá její květy, natož listí
a teda už dále radšej ani nemosí čísti.

Však až taková osoba bude na podzim nachlazená,
dozví sa, že pomohla by divizna. Tu ale nemá.
Stačilo by sa v létě nevykašlat na sbírání
a úleva by sa dostavila aj v zimě při kašlání.

Utiší chrapot, astma a zažene hlen
a tak ubyde aj přepírání nosočistoplen.
Krom dýchacího ústrojí aj játrom a slezině prospívá,
púsobí diureticky, čímž k močení vyzývá.

Aj pro hojení sliznic žaludku a střeva divizna je tu.
Doposud co psáno jest, sa týká jejího žlutého květu.
Při vnitřním užití sa však radí čaj přes pláténko přecedit.
Neb květ drobné chlúpky má, jež by podráždění sliznic mohly naopak způsobit.

Odvar ze sušeného listí je na otoky a bolesti k zevnímu užití.
K mazání kotníků, holení, kolen, kyčlí či aj u řiti.
Neb hemoroidy a nebo též revmatické bolesti klúbú tiší
a je postrachem vředů v nechvalně prosluléj Bércově říši.

Však kdo o bylinky zájem nemá, jistě až sem nepronikl.
Čili ani netuší, kterak název divizny vznikl.
"Věru, tato květina divy-zná činiti!" (*)
Řekl dle báje král, jemuž pomohla divizna zdraví vrátiti.

Díky za čtení ;) JJSP 👍 💓 😀 😲 😢 😠

Těch, co ani iné bylinky nelákajú,
nech na herbář radšej ani neklikajú ;)
(*Alfons Bohumil Šťastný, Ze říší přírody - Divizna)